Zbiory

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem wraz z Filiami posiada bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór, który liczy 38235 (stan na 31.12.2017r.) książek.

Biblioteka gromadzi publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Posiada literaturę piękną dla czytelników dorosłych, młodzieży, dzieci oraz literaturę popularno-naukową. Zbiory udostępniane są na miejscu i wypożyczane na zewnątrz. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

Zbiory literatury popularno-naukowej zawierają książki z wielu dziedzin, m.in. filozofii, religioznawstwa, psychologii, socjologii, statystyki, ekonomii, polityki, prawa, administracji, oświaty i wychowania, etnografii i folkloru, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny, techniki, rolnictwa, gospodarstwa domowego, sztuk pięknych, teorii i historii literatury, geografii, historii, muzyki, historii sztuki. Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich mamy zestaw lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem wraz z Filiami rozpoczęła komputeryzację zbiorów. Komputerowa baza danych zawiera opisy katalogowe książek będących w zbiorach Biblioteki. Liczba z komputeryzowanych zbiorów stan na 31.12.2017r. wynosił 7982 woluminy.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór regionalny, dotyczący Gminy Brzuze oraz Ziemi dobrzyńskiej.